12.

My sweet Lord,
I am grateful to You not because You have given me, out of Your boundless Bounty, a serving heart to proclaim You all-where at every moment; not because You have given me a discriminating mind to lead a peaceful detachment-life; not because You have given me everything I need; not because You have not given me the things that I do not need; but because I am enchanted with Your Eternity's Vision-Perfection and Your Infinity's Reality-Satisfaction.

Мой мили Господи,
Аз съм Ти благодарен не защото с безграничната си Щедрост Ти си ми дал служещо сърце, за да възвестявам за Теб навсякъде, всеки миг; не защото си ми дал проницателен ум, за да водя мирен, непривързан живот; не защото си ми дал всичко, от което се нуждая; не защото не си ми дал нещата, от които не се нуждая — а защото съм пленен от Съвършенството на Прозрението в Твоята Вечност и от Удовлетворяващата Действителност на Твоята Безкрайност.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.