13.

My sweet Lord,
I wish to lead and be led. I wish to lead my darkness-life and ignorance-death to You, and place them at Your Feet. I wish to be led by my heart's purity and my soul's luminosity to You, and be placed inside Your Satisfaction-Heart.

Мой мили Господи,
аз искам да водя и да бъда воден. Искам да отведа моя мрачен живот и невежа смърт при Теб, за да ги положа в Твоите Нозе. Искам да бъда воден от чистотата на сърцето си и светлината на душата си към Теб, за да ме положат в Твоето Удовлетворено Сърце.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.