121.

My Lord Supreme,
My inner revolution and my outer resolution have the self-same source: Your Compassion-Heart.

Мой Господи Всевишни,
вътрешният ми прелом и външната ми непоколебимост имат един и същ източник: Твоето Състрадателно Сърце.