121.

My Lord Supreme,
My inner revolution and my outer resolution have the self-same source: Your Compassion-Heart.

Мой Господи Всевишни,
вътрешният ми прелом и външната ми непоколебимост имат един и същ източник: Твоето Състрадателно Сърце.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 121
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.