122.

My Lord Supreme,
My heart's soulfulness is Your Grace. My life's fruitfulness is Your Face. Your Grace is Your Eternity's Assurance. Your Face is Your Immortality's Beauty.

Мой Господи Всевишни,
душевността на сърцето ми е Твоята Милост. Плодотворността на живота ми е Твоят Лик. Милостта Ти е Обещанието на Твоята Вечност. Ликът Ти е Красотата на Твоето Безсмъртие.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 122
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.