122.

My Lord Supreme,
My heart's soulfulness is Your Grace. My life's fruitfulness is Your Face. Your Grace is Your Eternity's Assurance. Your Face is Your Immortality's Beauty.

Мой Господи Всевишни,
душевността на сърцето ми е Твоята Милост. Плодотворността на живота ми е Твоят Лик. Милостта Ти е Обещанието на Твоята Вечност. Ликът Ти е Красотата на Твоето Безсмъртие.