123.

My Lord Supreme,
When You are in my prayers, I know what to do. When I am in Your Satisfaction-Thoughts, I know I have already become what You wanted me to become.

Мой Господи Всевишни,
когато Ти присъстваш в молитвите ми, аз знам какво да правя. Когато присъствам в Твоите Удовлетворяващи Мисли, аз знам, че вече съм се превърнал в това, в което Ти искаше да се превърна.