123.

My Lord Supreme,
When You are in my prayers, I know what to do. When I am in Your Satisfaction-Thoughts, I know I have already become what You wanted me to become.

Мой Господи Всевишни,
когато Ти присъстваш в молитвите ми, аз знам какво да правя. Когато присъствам в Твоите Удовлетворяващи Мисли, аз знам, че вече съм се превърнал в това, в което Ти искаше да се превърна.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 123
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.