124.

My Lord Supreme,
My gratitude-heart is the cornerstone for building my satisfaction-world.

Мой Господи Всевишни,
благодарното ми сърце е крайъгълният камък за изграждането на моя удовлетворяващ свят.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 124
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.