125.

My Lord Supreme,
Do accept my gratitude-life's gratitude-heart.

Мой Господи Всевишни,
приеми благодарното сърце на моя благодарен живот.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 125
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.