126.

My Lord Supreme,
You have told me a supreme secret: a day of ingratitude gives birth to teeming clouds of loneliness.

Мой Господи Всевишни,
Ти ми разкри върховна тайна: един ден на неблагодарност поражда гъсти облаци от самота.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 126
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.