127.

My Lord Supreme,
I am grateful to You because You have given me a mind that thinks of You spontaneously. I am grateful to You because You have given me a heart that thanks You constantly.

Мой Господи Всевишни,
аз съм Ти признателен, защото си ми дал ум, който спонтанно мисли за Теб. Признателен съм Ти, защото си ми дал сърце, което непрестанно Ти благодари.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 127
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.