128.

My Lord Supreme,
My prayer-heart is pure; my meditation-life is sure. Needless to say, these two love each other deeply and are unfailing friends.

Мой Господи Всевишни,
молитвеното ми сърце е чисто, медитативният ми живот е сигурен. Излишно е да казвам, че те силно се обичат и са верни приятели.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 128
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.