129.

My Lord Supreme,
Will You let me stay with You alone, only for a day? My Lord Supreme, will You?

Мой Господи Всевишни,
ще ми позволиш ли да остана насаме с Теб само за един ден? Мой Господи Всевишни, ще ми позволиш ли?

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 129
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.