130.

My Lord Supreme,
When I pray, I speak to Divinity on behalf of humanity. When I meditate, I speak to humanity on behalf of Divinity.

Мой Господи Всевишни,
когато се моля, аз говоря с Божественото от името на човечеството. Когато медитирам, говоря с човечеството от името на Божественото.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 130
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.