14.

My sweet Lord,
Let me do what I soulfully and bravely can: let me climb and climb.

Мой мили Господи,
нека правя това, което душевно и храбро мога: нека се изкачвам непрестанно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.