131.

My Lord Supreme,
My heart of faith and Your Eye of Compassion have developed a tremendous friendship since I have accepted the life of aspiration-dedication.

Мой Господи Всевишни,
откакто приех живота на стремеж и посветеност, моето вярващо сърце и Твоето Състрадателно Око изградиха много здраво приятелство.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 131
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.