132.

My Lord Supreme,
Do make me realise my Himalayan blunder — my self imposed responsibility.

Мой Господи Всевишни,
накарай ме да осъзная огромната си грешка –отговорността, която сам съм си наложил.