132.

My Lord Supreme,
Do make me realise my Himalayan blunder — my self imposed responsibility.

Мой Господи Всевишни,
накарай ме да осъзная огромната си грешка –отговорността, която сам съм си наложил.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 132
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.