138.

My Lord Supreme,
Do give me a non-stop gratitude-growth to increase Your Compassion-Sea for me and Your Satisfaction-Sky in me.

Мой Господи Всевишни,
дай ми непрестанно растяща благодарност, за да увеличи тя Морето на Твоето Състрадание към мен и Небето на Твоето Удовлетворение в мен.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 138
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.