139.

My Lord Supreme,
Alas, what am I missing? My oneness with You. Alas, alas, what am I losing? My confidence in myself.

Мой Господи Всевишни,
уви, какво ми липсва? Единството с Теб. Уви, уви, какво губя? Увереността в себе си.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 139
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.