139.

My Lord Supreme,
Alas, what am I missing? My oneness with You. Alas, alas, what am I losing? My confidence in myself.

Мой Господи Всевишни,
уви, какво ми липсва? Единството с Теб. Уви, уви, какво губя? Увереността в себе си.