140.

My Lord Supreme,
To reach You, we start with unknown fear and we end with known strength.

Мой Господи Всевишни,
за да стигнем до Теб, ние започваме с непознат страх и завършваме с позната сила.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 140
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.