15.

My sweet Lord,
I shall be extremely grateful to You if You do what You compassionately and easily can: keep me from fearful slipping and painful falling.

Мой мили Господи,
ще Ти бъда изключително благодарен, ако правиш това, което състрадателно и лесно можеш: пазѝ ме от страхливо подхлъзване и болезнено падане.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.