141.

My Lord Supreme,
Today I am following You soulfully. Tomorrow I shall live for You unconditionally.

Мой Господи Всевишни,
днес аз Те следвам душевно. Утре ще живея за Теб безусловно.