141.

My Lord Supreme,
Today I am following You soulfully. Tomorrow I shall live for You unconditionally.

Мой Господи Всевишни,
днес аз Те следвам душевно. Утре ще живея за Теб безусловно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 141
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.