142.

My Lord Supreme,
My gratitude-heart is truly fond of Your Compassion-Eye.

Мой Господи Всевишни,
благодарното ми сърце наистина обича Твоето Състрадателно Око.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 142
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.