142.

My Lord Supreme,
My gratitude-heart is truly fond of Your Compassion-Eye.

Мой Господи Всевишни,
благодарното ми сърце наистина обича Твоето Състрадателно Око.