143.

My Lord Supreme,
Every day You are changing the human in me and fulfilling the divine in me.

Мой Господи Всевишни,
всеки ден Ти и аз променяме човешкото в мен и удовлетворяваме божественото в мен.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 143
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.