145.

My Lord Supreme,
Because of Your Compassion my life is not a failure. Because of Your Satisfaction my life is perfect Perfection.

Мой Господи Всевишни,
поради Твоето Състрадание животът ми не е провален. Поради Твоето Удовлетворение животът ми е пълно съвършенство.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 145
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.