145.

My Lord Supreme,
Because of Your Compassion my life is not a failure. Because of Your Satisfaction my life is perfect Perfection.

Мой Господи Всевишни,
поради Твоето Състрадание животът ми не е провален. Поради Твоето Удовлетворение животът ми е пълно съвършенство.