146.

My Lord Supreme,
My mind says that I have to reach up to find You. My heart says that You have been knocking and knocking at its door.

Мой Господи Всевишни,
умът ми казва, че трябва да протягам ръце нагоре, за да Те намеря. Сърцето ми казва, че Ти отдавна чукаш на неговата врата.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 146
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.