147.

My Lord Supreme,
Today I am really happy because Your Assurance is complete and my surrender is unmistakable.

Мой Господи Всевишни,
днес съм наистина щастлив, защото Твоето Обещание е изпълнено, а моето предаване е несъмнено.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 147
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.