148.

My Lord Supreme,
Do give me the heart that longs to feel You, and not the mind that tries to understand You.

Мой Господи Всевишни,
дай ми сърце, което жадува да Те почувства, а не ум, който се опитва да Те разбере.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 148
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.