16.

My Lord Supreme,
Do make my life three-dimensional: cry, try, fly.

Мой Господи Всевишни,
дай на живота ми три измерения: плач, усилие, полет.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.