17.

My Lord Supreme,
Each day You are Your blessingful Invitation, and I am my soulful acceptance.

Мой Господи Всевишни,
всеки ден Ти си Твоята благославяща Покана, а аз съм моето душевно съгласие.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.