18.

My Lord Supreme,
Yesterday I gave up one thing: desire-life. Today I am giving up another thing: expectation-life.

Мой Господи Всевишни,
вчера се отказах от едно нещо: живота на желанията. Днес се отказвам от нещо друго: живота на очакванията.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.