19.

My Lord Supreme,
To love is to care. I know, my Lord, I know, You care about me unreservedly and unconditionally.

Мой Господи Всевишни,
да обичаш означава да си загрижен. Аз знам, мой Господи, аз знам, Ти си загрижен за мен безрезервно и безусловно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.