20.

My Lord Supreme,
My earthly devoted life and my heavenly surrendered life are two of the most direct means through which You speak to me constantly.

Мой Господи Всевишни,
земно преданият ми живот и небесно предаденият ми живот са два от най-преките начини, по които Ти ми говориш непрестанно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.