3.

My Lord Supreme,
My willingness is the perfection of my communication with You.

Мой Господи Всевишни,
моята готовност е съвършенството на връзката ми с Tеб.