3.

My Lord Supreme,
My willingness is the perfection of my communication with You.

Мой Господи Всевишни,
моята готовност е съвършенството на връзката ми с Tеб.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.