28.

My Lord Supreme,
Do grant me the capacity to be grateful for everything that I have, even my teeming weaknesses, for they help me to think of Your boundless Compassion.

Мой Господи Всевишни,
дай ми способността да бъда благодарен за всичко, което имам, дори за безчетните си слабости, защото те ми помагат да мисля за Твоето безгранично Състрадание.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.