29.

My Lord Supreme,
When You hide from me, You are beautiful. When You appear before me, You are beautiful, blessingful and fruitful. When I try to hide from You, I think that I am going to accomplish something very great. When I do not hide from You, when I come to You with what I have and what I am, I see clearly and feel unmistakably that I have accomplished everything gloriously.

Мой Господи Всевишни,
когато се криеш от мен, Ти си красив. Когато се явяваш пред мен, Ти си красив, благославящ и плодоносен. Когато се крия от Теб, аз си мисля, че ще постигна нещо много голямо. Когато не се крия от Теб, когато идвам при Теб с това, което имам и което съм, аз ясно виждам и безпогрешно чувствам, че славно съм постигнал всичко.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 29
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.