30.

My Lord Supreme,
When I look at the world from Your point of view, I see it as a perfection-plant of slow, steady and convincing growth. But when I look at the world from my point of view, I know that the perfection-plant is long dead, and it can be found only in the land of nowhere.

Мой Господи Всевишни,
когато съзерцавам света от Твоята гледна точка, аз го виждам като съвършено растение, което се развива бавно, неотклонно и убедително. Ала когато се взирам в света от собствената си гледна точка, аз зная, че съвършеното растение е отдавна мъртво и че то може да бъде открито единствено в несъществуваща страна.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.