4.

My sweet Lord,
Do give me immense patience so that I shall never give up in the battlefield of life.

Мой мили Господи,
дай ми безкрайно търпение, за да не се предавам никога на бойното поле на живота.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.