31.

My Lord Supreme,
You tell us that we are very good. The devil tells us that we are very bad. Now it is up to us whom to believe. You do not force us to believe You, whereas the devil does not want to leave us even when we reject him vehemently and totally.

Мой Господи Всевишни,
Ти ни казваш, че сме много добри. Дяволът ни казва, че сме много лоши. Сега зависи от нас на кого да вярваме. Ти не ни принуждаваш да ти вярваме, докато дяволът не иска да ни напусне дори когато го отхвърляме яростно и напълно.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.