37.

My Lord Supreme,
You are great when You do everything all by Yourself. You are greater when You do everything through me. You are greatest when You accomplish everything just by giving a chance to anybody You want to.

Мой Господи Всевишни,
Ти си велик, когато правиш всичко сам. Ти си по-велик, когато правиш всичко чрез мен. Ти си най-велик, когато постигаш всичко просто като даваш шанс на когото пожелаеш.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.