38.

My Lord Supreme,
My surrender to You has weakened my doubtful mind, has strengthened my faithful heart, has softened my angry vital and has fed my hungry body.

Мой Господи Всевишни,
това, че Ти се предадох, отслаби моя съмняващ се ум, укрепи вярното ми сърце, смекчи гневния ми витал и нахрани гладното ми тяло.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.