39.

My Lord Supreme,
Neither do You want nor do You expect my immediate perfection. What you need is my immediate willingness.

Мой Господи Всевишни,
Ти нито искаш, нито очакваш от мен незабавно съвършенство. Това, от което се нуждаеш, е моята незабавна готовност.