5.

My sweet Lord,
Do give me intense devotedness so that I shall ever succeed in manifesting Your Light here, there and all-where.

Мой мили Господи,
дай ми дълбока преданост, за да успявам винаги да проявявам Твоята Светлина тук, там и навсякъде.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.