47.

My Lord Supreme,
Do make my vital a perfect stranger to discouragements.
Do make my heart a perfect stranger to desolate days.

Мой Господи Всевишни,
направи витала ми напълно чужд на обезсърчаването.
Направи сърцето ми напълно чуждо на безутешните дни.