47.

My Lord Supreme,
Do make my vital a perfect stranger to discouragements.
Do make my heart a perfect stranger to desolate days.

Мой Господи Всевишни,
направи витала ми напълно чужд на обезсърчаването.
Направи сърцето ми напълно чуждо на безутешните дни.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.