48.

My Lord Supreme,
Let me forgive my past so that my future can be proud of my present.

Мой Господи Всевишни,
нека си простя миналото, за да може бъдещето ми да се гордее с моето настояще.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.