49.

My Lord Supreme,
The desire-world has bored me. It has done its job quite well.
Now I have to do my job. I have to liberate my desire-world from ignorance-night.

Мой Господи Всевишни,
светът на желанията ме отегчи. Той свърши работата си много добре.
Сега аз трябва да свърша моята работа. Трябва да освободя света на моите желания от нощта на невежеството.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.