6.

My sweet Lord,
You have fulfilled my first prayer: You have given me freedom within and freedom without. Do fulfil my second and last prayer: please, please do not give me freedom from the immediate consequences of freedom's misuse.

Мой мили Господи,
Ти чу първата ми молитва: даде ми вътрешна и външна свобода. Чуй моята втора и последна молитва: моля Те, моля Те, не ме освобождавай от незабавните последствия на злоупотребата със свободата.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.