51.

My Lord Supreme,
A new world began with my aspiration-heart.
A new world begins with my dedication-life.
A new world shall begin with my surrender-perfection.

Мой Господи Всевишни,
нов свят се роди с моето устремено сърце.
Нов свят се ражда с моя посветен живот.
Нов свят ще се роди със съвършенството на моето предаване.