52.

My Lord Supreme,
I am always with You. I think so, at least.

Мой Господи Всевишни,
аз съм винаги с Теб. Поне така си мисля.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.