52.

My Lord Supreme,
I am always with You. I think so, at least.

Мой Господи Всевишни,
аз съм винаги с Теб. Поне така си мисля.