53.

My Lord Supreme,
What am I missing? Alas, I am missing my sincere love for Your Compassion-Sea.

Мой Господи Всевишни,
какво ми липсва? Уви, липсва ми искрената любов към Твоето Море от Състрадание.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.