54.

My Lord Supreme,
Today Your Compassion has filled me totally. I shall not face each new day any more with wishful human expectation.

Мой Господи Всевишни,
днес Твоето Състрадание ме изпълни докрай. Няма вече да посрещам всеки ден с жадни човешки очаквания.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.