54.

My Lord Supreme,
Today Your Compassion has filled me totally. I shall not face each new day any more with wishful human expectation.

Мой Господи Всевишни,
днес Твоето Състрадание ме изпълни докрай. Няма вече да посрещам всеки ден с жадни човешки очаквания.