55.

My Lord Supreme,
Your universal Push awakens me.
Your transcendental Pull liberates me.

Мой Господи Всевишни,
Твоя вселенски Тласък ме пробужда.
Трвоето трансцендентално Притегляне ме освобождава.