55.

My Lord Supreme,
Your universal Push awakens me.
Your transcendental Pull liberates me.

Мой Господи Всевишни,
Твоя вселенски Тласък ме пробужда.
Трвоето трансцендентално Притегляне ме освобождава.

Шри Чинмой, Молитвени стръкове, Шри Чинмой Център, 1982
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prpl 55
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.